• Slide1
  • Slide2

Brugervejledninger & ydeevnedeklaration

Ydeevnedekleration:
Pr. 1/7-2013 dækker ydeevnedekleration CE-mærkningen, hvor det før 1/7-2013 var overensstemmelseserklæringen.
Ydeevnedekleration for spær, fingerskarret spærtræ og spærtræ kan downloades her: Ydeevnedekleration

Brugervejledninger.
Vore brugervejledninger fremsendes sammen med tegning og ordrebekræftelse. Det er ikke alle brugervejledninger som skal anvendes ved hvert byggeri, det afhænger af om husets 1. sal skal udnyttes eller ej, eller om der er valmkonstruktion, udvekslinger m.v.

Når spærene modtages er der ved hver levering vedlagt brugervejledningen Spær på byggeplads. Vi anbefaler, at denne brugervejledning altid gennemlæses.

Ved opstilling af valme læs først følgende brugervejledning valme

Ved opstilling af store gitterspær - spændvidder over ca. 14 m findes yderligere montagevejledning store spær:

Til brug ved opstilling af hanebåndsspær er der mere hjælp at hente i følgende brugervejledninger:

Montering af rem bag skunkstolpe - hanebåndsspær type A2.

Montering af rem bag skunkstolpe - hanebåndsspær type A3.

Montering af rem ved hoved/fodsamling på hanebåndsspær med vandret udhæng

Opstilling af forstærkede spær / dobbeltspær mv. i forbindelse med udvekslinger af spær, ved sammenbygning med nyt eller eks. bygning med 1.sal.

I forbindelse med offentligt og støttet byggeri, samt for større bygherre, er der ofte krav om at der udarbejdes en decideret drift og vedligeholdelsesvejledning. Vi har udarbejdet en vejledning som dækker de mest almindelige konstruktionstyper af pre-fabrikerede træspær. Hentes her: Drift og vedligehold.

Der er i BAR sammenhæng udarbejdet 3 informationshæfter omkring sikker rejsning af spær.
De kan også hentes her:

BAR-Opstilling_af_gitterspaer.pdf BAR-Opstilling_af_hanebaandsspaerA.pdf BAR-Opstilling_af_hanebaandsspaerB.pdf