• Slide1
 • Slide2

Konstruktioner

Ringsted Spærfabrik A/S producere spær efter den fælles EU standard EN14250, og produktionen er overvåget af DNV-GL. Se eventuelt www.dnvgl.dk

EN14250 er den fælles europæiske standard for produktion af tandpladesamlede spær. Standarden opstiller krav til produktionsudstyr, til kontrol og inspektion samt krav til det færdige produkt.

Ringsted Spærfabrik A/S er som virksomhed selv ansvarlig for produkternes dimensionering, og at udførsel og kvalitet overholder kravene i standarden. Vi følger vor FPC-system (Factory Production Control), med kontrol af de producerede elementer gennem flere led. FPC-systemet er som led i vor godkendelse evalueret og 1. godkendt af DS Certificering A/S.

Godkendelsesbevis spær: 0527-CPR-2197, Godkendelsesbevis fingerskarring: 0527-CPR-2273, Godkendelsesbevis Styrkesortering af konstruktionstræ: 0527-CPR-2198.
Ydeevnedeklaration: Ydeevnedeklaration.

I det følgende, hvor der er angivet tabeller eller belastninger, er benyttet følgende nye Eurocode normer:
Last og sikkerhed: Eurocode 0 og 1 (DS/EN 1990 og DS/EN 1991).
Trænorm: Eurocode 5 (DS/EN 1995).
Nationale annekser (DK).
Materiale fra Træbranchens oplysningsråd (Blandt andet TRÆ 52, TRÆ58 og TRÆ59).

Inden for træspær er der mange forskellige spærtyper - valget af tagkonstruktion afhænger bl.a. af om tagrummet skal udnyttes eller ej:

På hver af linkene på de forskellige spærtyper vil der være en individuel præsentation.

 • Gitterspær til bygninger, hvor tagrummet ikke ønskes udnyttet.
 • Saksespær til bygninger, hvor tagrummet ikke ønskes udnyttet, men samtidig ønsket en indvendig lofthældning.
 • Hanebåndsspær til bygninger, hvor man ønsker at udnytte tagrummet / etablere en ny 1.sal.
 • Halvspær - til bygninger, hvor tagrummet ikke ønskes udnyttet, men samtidig kun ønsker ensidig fald.
 • Bjælkespær / plankespær til bygninger, hvor der ønskes skrå lofter parallel med tagflade, og hvor det er muligt, at etablere understøttet kipdrager. Her findes tabeller hvor dimension på bjælker og c/c afstande kan bestemmes.
 • Specielle spær - det er kun fantasien (og statikken), der sætter begrænsningerne.
 • Tilbygninger - der skal tilpasses eksisterende byggeri, skal man være opmærksom på visse ting. (Specielt ved forlængelser).
 • Bjælkelagstabeller - træbjælkelag over 1 eller 2 fag.
 • Udhængsformer- Spær kan opbygges med forskellige udhængsformer alt afhængig af, hvordan spæret skal afsluttes på bygningen.

Dimensionering:
Spærene dimensioneres altid for en belastningsbredde på 1.0 m (C/C = 1.0 m), hvis andet ikke er foreskrevet.
Beklædningen på taget er delt op i 3 kategorier "let tag" beregnes for en last på 300 N/m² på tagfladen, "mellemtungt tag" for 600 N/m² på tagfladen og "tungt tag" fra 800 - 3000 N/m² på tagfladen. (10 N svare til 1 kg).

Let tag: (Egenvægt tag 300N/m² incl. lægter + spær).

 • Tagpap på krydsfiner/brædder.
 • Metal/stålplader på lægter.
 • Eternit på lægter.

Mellemtungt tag: (Egenvægt tag: 600 N/m² incl. lægter+undertag+spær).

 • Tegl på lægter - alle former for tegl med undtagelse hvis de er understrøget.
 • Stråtag - med undtagelse hvis der er brugt gips som undertag - her regner vi med 750 N/m² på tagfladen.


Tungt tag: (Egenvægt tag: 800 N/m² incl. lægter+fast undertag + spær).

 • Tegl på lægter med undertag af brædder/X-finer og pap. (800 N/m² flade).
 • F.eks. græstørv og her skal tykkelsen eller vægten oplyses (C/C er ofte mindre end 1.0 m).

I spærleverancen er incl. statiske beregninger på leverede spær og de eftersendes på forlangende.

Der kan læses om ansvarsfordeling, modtagekontrol, oplagring, håndtering og opstilling, samt tolerancer i vejledningen "Spær på byggeplads" som du finder under brugervejledninger.

Klik ind på hvordan forankrer og afstiver jeg mine spær? og læs videre.

Ældre godkendelse:
Vi har siden opstarten af Træspærskontrollen i slutningen af 70' været tilsluttet og godkendt til produktion af spær. fingerskarringer og styrkesortering af spærtræ. DS-certificering godkendte 1.gang vores FPC-system den 06.06.2007.