• Slide1
  • Slide2

Saksespær

For et anderledes og spændende byggeri, hvor tagrummet ikke skal udnyttes, men hvor man ønsker en større rumhøjde. Man kan udføre dette spær med et utal af kombinationer vedrørende taghældning/lofthældning. Forskellen fra dette spær i forhold til gitterspær er, at spærfoden er skrå. Den udvendige taghældning kan være fra 20° - 45°, og den indvendige lofthældning skal være min. 10°-15 ° mindre end taghældningen. Lofthældning kan afhængig af taghældningen så være fra ca. 5° - 35°. Spændvidderne kan være fra ca. 3 - 17 m afhængig af hældning og tagbeklædning.

Saksespær type S2
Ved store saksespær er det nødvendigt at dele spærene af hensyn transporten. Ved samling af spær der er leveret transportdelt, skal der samles 1 spær, som herefter anvendes som skabelon. Øvrige spær SKAL samles ovenpå skabelon for at få ens geometri.

Valme
Denne konstruktion kan også afvalmes - kan eventuelt ses under gitterspær

Kehlpartier
Ved vinkelhus fremstiller vi kehlpartier, der gør det let at bygge tagfladerne sammen.
Den type kehlpartier vi fremstiller ved saksespær, er typen uden kehlplanker, hvor foden på kehl-
spæret er skåret i smig efter spæret på det underliggende tag.