• Slide1
  • Slide2

Udhængsformer

Måden på hvordan man vil afslutte sit spær på har et udtal af kombinationer - her er vist et udsnit med og uden skalke monteret:

Udhænget kan afkortes lodret, vinkelret og vandret.